Zakłady Rolniczo - Przemysłowe Towarzystwo Akcyjne w Koźminie
Nr. spółki 2418
Firmy spółki
Koźmińskie Zakłady Rolniczo - Przemysłowe S.A.
Siedziba spóki
Koźmin
Sąd rejestrowy i numer RHB
Koźmin
RHB 4
Przypisy