Zakłady Rolniczo - Przemysłowe w Kruszwicy S.A.
Nr. spółki 2421
Siedziba spóki
Kruszwica
Sąd rejestrowy i numer RHB
Inowrocław
RHB 59
Data zebrania założycielskiego
10.03.1924
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Zakładanie i prowadzenie wszelkich przedsiębiorstw rolniczo-przemysłowych mających na celu zakup i przerób ziemiopłodów oraz handel nimi, zarówno w stanie surowym, jak i uszlachetnionym.
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki został określony na kwotę 200.000 zł i dzielił się na 10.000 akcji. Całość kapitału została objęta przez założycieli spółki.
Przypisy