Towarzystwo Akcyjne Warszawskiej Fabryki Mebli Stylowych "Z. Szczerbiński i S-ka"
Nr. spółki 1864
Firmy spółki
Warszawska Fabryka Mebli Stylowych "Z. Szczerbiński i S-ka" S.A.
Zakłady Przemysłowo - Handlowe "Z. Szczerbiński" S.A.
Siedziba spóki
Warszawa
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Adres Zarządu
adres współczesny
Warszawa, pl. Małachowskiego 2
adres dawny
Warszawa, pl. Małachowskiego 2
Lokalizacja fabryki mebli
adres współczesny
Warszawa, ul. Dzielna 72
adres dawny
Warszawa, ul. Dzielna 72
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB I 23
Warszawa
RHB XXV 4319
Inne informacje
W stosunku do spółki w 1939 roku toczyła się z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. egzekucja komornicza na kwotę 70.000 złotych wraz z procentami i kosztami. Egzekucja prowadzona była z nieruchomości fabrycznej należącej do spółki zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 (nr hip. 2370-H). W ramach egzekucji na dzień 30.06.1939 r. zaplanowane zostało sporządzenie opisu nieruchomości.
Równolegle w tym samym czasie toczyły się z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. dwie inne egzekucje komornicze na kwoty 250.000 i 30.000 złotych wraz z procentami i kosztami. Egzekucje prowadzona była z nieruchomości należących do spółki oznaczonych nr hip. 2370-D i 2391-D. W ramach egzekucji na dzień 30.06.1939 r. zaplanowane zostało sporządzenie opisu nieruchomości.
W podsumowaniu roku obrachunkowego 1917/18 w dniu 6.03.1919 walne zgromadzenie zdecydowało przeznaczyć z czystego zysku na dywidendę kwotę 35.000 rubli, co stanowiło 5% wartości nominalnej akcji. Łączny zysk wynosił 57.277,54 rubli.
Źródła
Przypisy