M
Mikołaj Nowacki
przemysłowiec
 
 
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Opis osoby

Zamieszkały w Piaskach, pow. gostyński

Przypisy