Współautorzy

Współautorem niniejszego portalu może być każdy, kto zechce w sposób systematyczny przyczyniać się do uzupełnienia jego treści. Serdecznie zapraszam do zgłaszania się osób zainteresowanych współtworzeniem portalu poświęconego historii polskich spółek akcyjnych.

Leszek Koziorowski
LESZEK KOZIOROWSKI

Prawnik. kolekcjoner. Wspólnik - komplementariusz w Kancelarii Gessel Koziorowski sp.kom. Prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Autor licznych publikacji poświęconych prawu rynku kapitałowego i historii gospodarki, a w szczególności historii papierów wartościowych i polskiej giełdy. Redaktor naczelny Rocznika Historii Papierów Wartościowych.

Leszek Koziorowski jest autorem wydanego w 2017 roku 2-tomowego "Katalogu spółek akcyjnych Polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki", którego dalszym ciągiem i rozwinięciem jest niniejszy portal poświęcony historii polskich spółek akcyjnych. Leszek Koziorowski jest jego redaktorem naczelnym.

Tomasz Olejniczak
TOMASZ OLEJNICZAK

 

Dr hab. Tomasz Olejniczak profesor Akademii Leona Koźmińskiego jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, a od 2019 roku kierownikiem Zakładu Historii Biznesu. Absolwent Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation oraz japońskiego Ministerstwa Edukacji. Członek Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz European Business History Association.

 

Jego zainteresowania badawcze obejmują historię biznesu, teorię organizacji oraz zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe.

Tomasz Staniszewski
TOMASZ STANISZEWSKI

Radomianin z urodzenia i wyboru, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pasjonat historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów przemysłowych miasta Radomia. Kolekcjoner historycznych papierów wartościowych. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych oraz przedstawiciel w Polsce International Bond & Share Society. Autor kilku wystaw i publikacji poświęconych polskim i zagranicznym historycznym papierom wartościowym i historii gospodarki. Autor książki "Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956".

Od ponad 25 lat związany z branżą kamieniarską. Jego firma INBRA POLSKA jest wiodącym importerem kamienia naturalnego w Polsce. Działacz gospodarczy zrzeszony w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej w Polsce.

 

Roman Chalasz
ROMAN CHALASZ

Projektant i wydawca druków reklamowych, książek i serii wydawniczych. Designer, dwukrotny zdobywca Złotego Medalu Targów Poznańskich. Autor licznych scenografii, organizator imprez (współorganizował m. in. Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej "Fama"), tekściarz.

Badacz i popularyzator historii, szczególnie lokalnej, zakochany zwłaszcza w historii gospodarczej Wielkopolski. Autor fanpage'a na portalu Facebook "Sieraków historia nieznana", redaktor "Wielkiego Almanachu Powstańczego Ziemi Międzychodzkiej". Jego publikacje można znaleźć w "Kronice Wielkopolski", czy "Sierakowskich Zeszytach Historycznych".

Członek Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych.

 

Karol Sienkiewicz
KAROL SIENKIEWICZ

Radca prawny, wspólnik kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp. p. Kolekcjoner historycznych papierów wartościowych związanych z regionem toruńskim, autor publikacji poświęconych przedwojennym obligacjom Skarbu Państwa. Miłośnik historii gospodarczej, zwłaszcza branży energetycznej. Członek m. in. Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki.

Badacz dziejów rodziny Sienkiewiczów.

 

Grzegorz Włodarczyk
GRZEGORZ WŁODARCZYK

Prawnik. Ukończył WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z audytu strategicznego na WNE Uniwerystetu Warszawskiego. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Pracownik compliance w jednym z największych banków w Polsce. Na co dzień zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID oraz wdrażaniem i stosowaniem innych przepisów z zakresu rynku finansowego. Autor kilkunastu artykułów dotyczących dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych.