O projekcie

Historia Polskich Spółek Akcyjnych to portal - baza danych stanowiący kontynuację i rozwinięcie projektu katalogu polskich spółek akcyjnych i polskich akcji (http://www.katalogakcji.pl). Identyfikacja wszystkich polskich spółek akcyjnych okresu międzywojennego, która została zaprezentowana w książkowym wydaniu, to tylko wstęp do przygotowania możliwie kompletnych monografii tych spółek i zgromadzenia całego dostępnego materiału źródłowego w jednym miejscu. Zdając sobie sprawę z ogromu pracy do wykonania, czy może nawet nierealności zamierzenia, wierzę, że systematycznością i cierpliwością, a także korzystając ze wsparcia wielu życzliwych osób uda się w dalekiej przyszłości cel osiągnąć. Tymczasem jednak sukcesywnie, regularnie i małymi wpisami baza Historii Polskich Spółek Akcyjnych będzie uzupełniana. Informacje i opisy ujawniane w bazie zawsze będą poparte materiałem źródłowym, który konsekentnie będzie przytaczany. Zgodność z metodologią historyczną pozostanie najważniejszą zasadą. Oczywiście jak w każdym szanującym się dziele autorzy mogą pozwalać sobie na komentarze, wnioski i tezy, jednak jedynie takie, które znajdują uzasadnienie w zgromadzonym materiale faktograficznym.

Baza Historii Polskich Spółek Akcyjnych będzie wspólnym dziełem wszystkich autorów publikujących w niej teksty. O autorach możesz przeczytać w zakładce "Współautorzy". Swoją pracę współautorzy wykonują na zasadzie wolontariatu, bez honorariów. Także Użytkownicy bazy nie ponoszą i nie będą ponosić żadnych opłat za korzystanie ze zgromadzonej w bazie wiedzy. Powyższe jednak nie wyłącza ochrony praw autorskich do prezentowanej bazy Historii Polskich Spółek Akcyjnych. Czytelniku, proszę, uszanuj naszą pracę. Fakt, że możesz bezpłatnie przeglądać Historię Polskich Spółek Akcyjnych i korzystać z niej w internecie, nie oznacza, że uprawniony jesteś do jej bezrefleksyjnego kopiowania i powielania. Podobnie jak w przypadku książek, czy czasopism masz możliwość przytaczania fragmentu tekstu na zasadzie prawa cytatu. W takim jednak razie zobowiązany jesteś wskazać w sposób wyraźny źródło przytoczonego fragmentu, cytatu, czyli odesłać do prezentowanej bazy. Jeżeli natomiast chciałbyś użyć na swoich stronach lub innym opracowaniu większy fragment tekstu lub bazy musisz uzyskać wyraźne pisemne (mailowe) zezwolenie jej właściciela. W takim przypadku uprzejmie proszę o kontakt.