Blog
Najnowsze i poprzednie uzupełnienia do Katalogu Akcji Kolekcjonerstwo Najnowsze i poprzednie uzupełnienia do Katalogu Akcji 08.11.2020

Pandemia ogranicza kolekcjonerom papierów wartościowych możliwość spotykania się, ale mimo to wciąż otrzymujemy informacje o nowych, nieznanych wcześniej historycznych akcjach. Wobec braku możliwości osobistego przekazania zainteresowanym kolejnego uzupełnienia do Katalogu Akcji wybieram tę sposób na przekazanie informacji o nieznanych wcześniej dawnych akcjach.

Dematerializacja akcji a identyfikacja akcjonariusza 1 Ogólne Dematerializacja akcji a identyfikacja akcjonariusza 06.09.2020

Już wkrótce nie będzie papierowych akcji. Obligatoryjna dematerializacja służy zidentyfikowaniu wszystkich akcjonariuszy. Dawniej także starano się poznać właścicieli akcji na okaziciela. Z tym że starania czyniły tylko spółki akcyjne, a nie władze.

Włocławskie spółki akcyjne jako sposób radzenia sobie z koronawirusem 1 Spółki akcyjne Włocławskie spółki akcyjne jako sposób radzenia sobie z koronawirusem 28.06.2020

Włocławek nie jest oczywistym wyborem turystycznym, ale jest ekscytującym miejscem dla poszukiwacza dawnej zabudowy fabrycznej, poszukiwacza śladu po działalności dawnych spółek akcyjnych. Powstanie kolei warszawsko - bydgoskiej sprawiło, że od końca XIX wieku miasto błyskawicznie się rozwijało i działało w nim sporo dużych zakładów przemysłowych. Upadek PRL-u sprawił, że miasto wyludniło się, ale też nie zdążono w nim uczynić zbyt wielkich spustoszeń w zabudowie przemysłowej.