Blog
Appendix do Słownika Historycznego Bankowości Polskiej do 1939 roku 1 Spółki akcyjne Appendix do Słownika Historycznego Bankowości Polskiej do 1939 roku 08.09.2019

Banki działające przed II wojną światową w formie spółek akcyjnych mimo, że były bardzo słabe kapitałowo niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego też warto uzupełnić o nową wiedzę fundamentalną pozycję, która stanowi punkt wyjściowy do dalszych badań historii polskiej bankowości. "Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku" prof. W. Morawskiego wcale nie zestarzał się i wciąż pozostaje niezwykle użyteczny.

Państwowe krótkoterminowe papiery dłużne z ziem polskich 1 Kolekcjonerstwo Państwowe krótkoterminowe papiery dłużne z ziem polskich 02.07.2019

Może trochę gościnnie o katalogu Macieja Kurka, gdyż ten poświęcony jest krótkoterminowym papierom dłużnym emitowanym przez Państwo Polskie. Jednak mimo, że nie w głównym nurcie portalu, to świetna książka, warta poznania przez wszystkich zainteresowanych historią gospodarki.

Manipulacja kursem akcji 1 Ogólne Manipulacja kursem akcji 20.05.2019

Manipulacja kursem akcji dotyczy zarówno akcji współcześnie notowanych na giełdach, jak i notowanych dawniej. Manipulacja kursem związana jest tak naprawdę z każdym rynkiem, również tym kolekcjonerskim. Niestety.