A
Artur Dobiecki
 
 
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Bank Towarowy S.A. - Założyciel
Opis osoby

Zamieszkały w Warszawie, ul. Kopernika 28

Przypisy