J
Józef Holnicki - Szulc
data urodzenia
1878
data śmierci
1940
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Opis osoby

Józef Holnicki-Szulc (1878-1940) – syn Jana, właściciela majątku Irena koło Lublina i Zofii
de Sauve. Po ukończeniu studiów rolniczych pracował jako administrator dóbr Kumów koło Chełma.
W 1912 r. za pieniądze otrzymane od ojca zakupił Obrąb w pow. przasnyskim. Od 1916 r.
wraz ze S. Żórawskim dziedzic z Obręba był delegatem pow. przasnyskiego do sejmiku mławskiego,
który jako organ opiniotwórczy wspierał tzw. mławski związek komunalny, obejmujący
pow. przasnyski, mławski, ciechanowski i płoński. Powołane w styczniu 1916 r. związki były
samorządową reprezentacją powiatów, w składzie których znalazło się wielu ziemian. W 1920 r.
Holnicki-Szulc pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowego Komitetu Obrony Państwa.
W latach dwudziestych XX w. pracował w starostwie powiatowym w Przasnyszu. Był współzałożycielem
Banku Spółdzielczego w Przasnyszu, działaczem Związku Ziemian i Związku Kółek Rolniczych.
W 1939 r. uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w dziedzinie rolnictwa.
Po klęsce wrześniowej okupanci niemieccy zagarnęli jego majątek, a on zamieszkał we wsi Klewki-
-Zacisze u Czaplickich. W listopadzie 1940 r. został aresztowany pod zarzutem sabotażu i więziony
przez kilka dni w Przasnyszu. Wiosną 1940 r. aresztowany ponownie i wywieziony do Dachau,
a następnie do Mathausen-Gusen, gdzie został zamordowany. Był żonaty z Wandą Marcinkowską,
miał dwie córki i syna.

Żródła: Maria Weronika Kmoch - Między ideą a rzeczywistością. Rady Opiekuńcze w czasie I wojny światowej na przykładzie powiatu przasnyskiego (1916-1918) w: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 32(2018), s. 66 i tam wskazana literatura

Przypisy