Z
Zofia Głowacka
 
 
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Opis osoby

Z domu Knedyk. Żona dyrektora banku. Zamieszkały w Katowicach, ul. Postrasse 16

Przypisy