Z
Zygmunt Warczyński
 
 
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Towarzystwo Przemysłowo - Handlowe "Piast" w Warszawie S.A. - Członek zarządu - Dyrektor Zarządzający
od: 10.01.1922
Opis osoby

Zamieszkały w Warszawie, ul. Mokotowska 14. Współwłaściel Domu Handlowo-Przemysłowego "Piast" Bracia Warczyńscy

Przypisy