Bierbrauerei Aktiengesellschaft vormals Gebrüder Hugger Posen
Nr. spółki 169
Firmy spółki
Huggerbrauerei Towarzystwo Akcyjne
Browary Huggera S.A.
Siedziba spóki
Poznań
Sąd rejestrowy i numer RHB
Poznań
RHB 4
Przypisy