Consum - Verein Antonienhütte S.A.
Nr. spółki 253
Firmy spółki
Konsum Spożywców S.A. w Nowej Wsi
Siedziba spóki
Wirek
Sąd rejestrowy i numer RHB
Katowice
RHB 3
Przypisy