Cukrownia "Opole" S.A.
Nr. spółki 2522
Siedziba spóki
Warszawa
Lublin
od: 09.04.1940
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Biura Zarządu
adres współczesny
Warszawa, Al. Jerozolimskie 111
adres dawny
Warszawa, Al. Jerozolimskie 105
od: 17.02.1932
do: 11.05.1932
Biuro Zarządu (w oddziale Banku Cukrownictwa S.A.)
adres współczesny
Warszawa, ul. Karowa 20
adres dawny
Warszawa, ul. Karowa 20
od: 12.05.1932
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB 7789
Data zebrania założycielskiego
03.02.1932
Data rejestracji
spółki
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie założenia został określony na 250.000 zł i dzielił się na akcje na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. Kapitał został opłacony w momencie rejestracji w kwocie łącznej 62.500 zł. W dniu 7.10.1933 r. zarejestrowano wzmiankę o uiszczeniu pełnej wpłaty na kapitał zakładowy.
od: 17.02.1932
Źródła
Przypisy