Spółka Akcyjna Cukrowni Strzyżów
Nr. spółki 269
Siedziba spóki
Strzyżów
Branże
Spożywczy
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Cukrownia
adres współczesny
Strzyżów, ul. Herbowa
adres dawny
Strzyżów
Data zatwierdzenia statutu
Przedmiot działalności
Prowadzenie cukrowni w Strzyżowie.
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy przy założeniu spółki wynosił 5.000.000 mkp i podzielony został na 5.000 akcji imiennych po 1.000 mkp.
Zmiany treści statutu
Pierwotna treść statutu została zatwierdzona w dniu 24.11.1919 przez MPiH oraz S i opublikowana w MP 275/1919.
Przypisy