Fabryka Maszyn i Odlewnia "Lwówek" S.A.
Nr. spółki 498
Siedziba spóki
Lwówek
Branże
Maszynowa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Pniewy
RHB 4
Data podpisania
statutu
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Produkcja maszyn i odlewnia żelaza oraz handel nimi.
Członkowie zarządu
od: 21.04.1921
Członkowie rady nadzorczej
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy wynosił 10.000.000 mkp i dzielił się na 10.000 akcji na okaziciela po 1.000 mkp. Akcje I emisji objęli założyciele spółki.
od: 21.04.1921
Inne informacje
Ogłoszenia spółki miały być publikowane w Monitorze Polskim, Kurierze Poznańskim i Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego.
Przypisy