Fabryka Przędzy i Tkanin Sztucznych "Chodaków" S.A.
Nr. spółki 549
Siedziba spóki
Warszawa
Branże
Chemiczna
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Fabryka
adres współczesny
Sochaczew, ul. Chodakowska 10
adres dawny
Chodaków
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB XXVI 4455
Data zatwierdzenia statutu
29.05.1926
Data zebrania założycielskiego
07.06.1926
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Budowa i prowadzenie fabryki przędzy i tkanin sztucznych, jak również handel własną wytwórczością.
Członkowie zarządu
od: 12.06.1926
od: 12.06.1926
od: 12.06.1926
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie założenia został ustalony na kwotę 1.000.000 zł i podzielony na 10.000 akcji na okaziciela po 100 zł każda. Kapitał został opłacony w połowie, a pozostała część winna być wpłacona do 2 czerwca 1927 roku. Akcje mogły być wydawane jako pojedyncze i w odcinkach zbiorowych po 5, 10, 20, 50 i 100 akcji.
Zmiany treści statutu
Statut w pierwotnej treści, zatwierdzony przez MPiH oraz S w dniu 29 maja 1926 roku opublikowany został w MP 123/1926.
Przypisy