Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze
Nr. spółki 650
Firmy spółki
Sierszańskie Zakłady Górnicze S.A.
Siedziba spóki
Siersza
Sąd rejestrowy i numer RHB
Kraków
RHB I 26
Inne informacje
Podwyższenia kapitału spółki oraz emisja w jego ramach akcji miała miejsce także w trakcie trwania I wojny światowej.
Źródła
Przypisy