Gdyńskie Targi Owocowe S.A.
Nr. spółki 670
Siedziba spóki
Gdynia
Branże
Handel
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Siedziba Zarządu
adres współczesny
Gdynia, ul. Żeromskiego 47
adres dawny
Gdynia, ul. Żeromskiego 47
Siedziba Zarządu
adres współczesny
Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
adres dawny
Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 24
Sąd rejestrowy i numer RHB
Gdynia
RHB 353
Data podpisania
statutu
19.09.1935
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Przeprowadzanie aukcji (przetargów publicznych) w zakresie owoców świeżych i suszonych oraz warzyw i towarów kolonialnych, tak krajowego jak i zagranicznego pochodzenia i to na rachunek własny, jaki i sposobem komisowym, dalej kontrola tych towarów, tak jakościowa, jak i ilościowa, ich ekspertyza, przeróbka, magazynowanie, ekspedycja i wszelkiego rodzaju inne czynności odnośnie rzeczonych towarów.
Członkowie zarządu
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
od: 29.11.1935
Zmiany kapitału
W momencie założenia kapitał zakładowy spółki został określony kwotą 250.000 zł i został podzielony na 500 akcji imiennych po 500 zł każda. Akcje zostały opłacone w 1/4 wartości nominalnej.
Inne informacje
Zmiana składu zarządu spółki wymagała zgody Ministra Przemysłu i Handlu.
Przypisy