Handel Włókienniczy "S. Eisner" S.A.
Nr. spółki 726
Siedziba spóki
Łódź
Sąd rejestrowy i numer RHB
Łódź
RHB 1392
Przypisy