Hurtownia Spółek Spożywców S.A.
Nr. spółki 760
Siedziba spóki
Poznań
Branże
Handel
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Centrala spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Poznań, ul. Gwarna 19
Centrala spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Poznań, ul. Św. Marcina 27
Oddział w Grudziądzu
adres współczesny
-
adres dawny
Grudziądz, ul. Mickiewicza 16 i 16a
Oddział w Gdańsku
adres współczesny
-
adres dawny
Gdańsk, ul. Hundegasse 105
Sąd rejestrowy i numer RHB
Poznań
RHB 407
Data zebrania założycielskiego
23.09.1920
Data rejestracji
spółki
09.02.1921
Przedmiot działalności
Hurtowy zakup i sprzedaż towarów spółkom spożywców i zakładanie własnych wytwórni.
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy w momencie założenia został określony na kwotę 10.000.000 mkp i został podzielony na 10.000 akcji po 1.000 mkp każda. Akcje serii A były uprzywilejowane i zostały wydane w ilości 100 sztuk, zaś akcje serii B jako akcje na okaziciela zostały wydane w ilości 9.900 sztuk. Akcje były wydane odpowiednio po kursie 120% i 110%. Uprzywilejowanie akcji serii A polegało na pierwszeństwie zaspokojenia akcjonariuszy do wartości nominalnej akcji w razie likwidacji spółki.
Inne informacje
Spółka rozpoczęła działalność handlową w dniu 15 listopada 1920 roku.
Pierwsze sprawozdanie spółki z działalności audytowane było przez Towarzystwo Akcyjne Rewizyjno - Powiernicze "Powiernik", a podpisywał audyt Stanisław Marciniak.
Akcje I emisji zostały objęte przez: Związek Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Poznaniu, "Zgoda" Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu, Bank Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, Bank Przemysłowców w Poznaniu i Bank Robotników w Bochum.
Przypisy