Istniejący od 1864 roku Browar Parowy Ciechanowski S.A.
Nr. spółki 793
Firmy spółki
Browar Ciechanowski S.A.
Siedziba spóki
Ciechanów
Warszawa
Branże
Spożywcza
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB 7839
Data zatwierdzenia statutu
21.11.1921
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki został ustalony w momencie założenia na kwotę 10.000.000 mkp i podzielony został na 10.000 akcji na okaziciela.
Przypisy