Oberschlesische Discontobank S.A.
Nr. spółki 1066
Siedziba spóki
Chorzów
Sąd rejestrowy i numer RHB
Chorzów
RHB 41
Przypisy