Olejarnia Szamotuły S.A.
Nr. spółki 1079
Siedziba spóki
Szamotuły
Branże
Spożywcza
Sąd rejestrowy i numer RHB
Szamotuły
RHB 4
Data podpisania
statutu
14.06.1921
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Handel i przemiał zboża oraz handel i przeróbka nasion oleistych
Członkowie zarządu
od: 01.04.1922
Członkowie rady nadzorczej
od: 01.04.1922
od: 01.04.1922
od: 01.04.1922
od: 01.04.1922
Zmiany kapitału
W momencie założenia kapitał zakładowy został ustalony na kwotę 32.000.000 mkp i został podzielony na 1.800 akcji po 10.000 mkp, 2.000 akcji po 5.000 mkp i 4.000 akcji po 1.000 mkp. Wszystkie akcje były akcjami na okaziciela. Cena emisyjna akcji została ustalona na 110% wartości nominalnej. Akcje w całości zostały objęte przez założycieli spółki.
od: 01.04.1922
Przypisy