Polskie Towarzystwo Elektro - Metalurgiczne "Elektrohuta" S.A.
Nr. spółki 2502
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB XVI 3148
Przypisy