Polsko - Fińska Spółka Akcyjna dla Eksportu i Importu
Nr. spółki 1302
Siedziba spóki
Warszawa
Branże
Handel
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Biuro Zarządu
adres współczesny
-
adres dawny
Warszawa, ul. Czackiego 4
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB 689
Data zatwierdzenia statutu
31.07.1919
Data zebrania założycielskiego
16.09.1919
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Nawiązanie stałych stosunków handlowych pomiędzy Polską a Finlandią.
Zmiany kapitału
W momencie założenia kapitał zakładowy został określony na kwotę 4.000.000 mkp podzielonych na 4.000 akcji po 1.000 mkp. Kapitał został w całości opłacony.
od: 21.10.1920
Zmiany treści statutu
Statut spółki został zatwierdzony przez MPiH oraz S w dniu 31 lipca 1919 r. i opublikowany w MP 188/1919.
Likwidacja spółki
Inne informacje
Spółka mogła wydawać wyłącznie akcje imienne. Połowa powinna należeć do obywateli polskich.
Za lata 1919 i 1920 walne zgromadzenie z 25/29 kwietnia 1921 roku zdecydowało wypłacić dywidendę w wysokości 250 mkp na każdą akcję. Jednocześnie to samo walne zgromadzenie zdecydowało o postawieniu spółki w stan likwidacji od 1 maja 1921 roku.
Na poczet kwot likwidacyjnych walne zgromadzenie w dniu 7 lipca 1921 roku zdecydowało o wypłacie na każdą akcję po 2.000 mkp i po 200 mkp w obligacjach 5% Pożyczki Odrodzenie.
Walne zgromadzenie spółki w dniu 15 września 1921 roku uchwaliło, aby na poczet kwot likwidacyjnych wypłacić na każdą akcję 2.000 mkp. Wypłata miała następować w biurze w Związku Cukrowników, w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 7.
Przypisy