"Adolf Fränkel i Synowie" Fabryka Przetworów Spirytusowych S.A.
Nr. spółki 5
Siedziba spóki
Kraków
Branże
Spożywczy
Sąd rejestrowy i numer RHB
Kraków
RHB I 186
Data zatwierdzenia statutu
Przedmiot działalności
Fabryka spirytusu surowego, rafinowanego, likierów i wszelkiego rodzaju wyrobów alkoholowych oraz marmolad, soków, wszelkich konserw owocowych i innych pokrewnych, a także handel nimi.
Założyciele
Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
filia austriackiego Zakładu Kredytowego dla handlu i przemysłu
Towarzystwo Akcyjne dla przemysłu spirytusowego i chemicznego
Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
firma Adolf Fränkel i Synowie w Lipsku
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy przy założeniu spółki został określony na kwotę 2.500.000 koron. Wszystkie akcje były na okaziciela - 5.000 akcji po 500 koron.
Zmiany treści statutu
Pierwotna treść statutu spółki została opublikowana w MP 26/1920, poz. 75.
Przypisy