"Aero" Spółka Komunikacji Powietrznej S.A.
Nr. spółki 6
Siedziba spóki
Warszawa
Branże
TLS
Data zatwierdzenia statutu
Przedmiot działalności
zorganizowanie polskiej komunikacji powietrznej
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki określony został na kwotę 300.000 zł i podzielony na 6.000 akcji imiennych po 50 zł.
Zmiany treści statutu
Statut spółki w pierwotnym brzmieniu opublikowany w MP 189/1926.
Inne informacje
Jako spółka z o.o. zarejestrowana w Poznaniu 27.02.1925 pod numerem RHB 780 – Towarzystwo Lotnicze Aero sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem działalności tej spółki było prowadzenie komunikacji lotniczej w Polsce i zagranicą, zakładanie i prowadzenie szkół lotniczych, zakładanie i prowadzenie własnych fabryk i warsztatów. Statut był sporządzony 16.02.1925, kierownikami byli inż. Witold Łebiński i kapitan Antoni Wroniecki. Kapitał zakładowy 20.000 zł.
Charakterystyczne, że WZA spółki na dzień 21.12.1926 r. zostało zwołane w Poznaniu w gmachu Starostwa Krajowego. Planowano zmiany par. 5 i 6 statutu, wybór Rady Zawiadowczej i Komisji Rewizyjnej.
Kolejne WZA także planowane w Poznaniu 13.04.1927 r. i także planowane zmiany par. 5 i 6, a także par. 35, par. związanych z planowanym przeniesieniem siedziby spółki do Poznania i par. 11 - 39 dot. władz spółki.
Spółka użytkowała dwa typy samolotów: Farman F 70 (5 sztuk), a od 1928 r. Fokker F. VIIa (6 sztuk).
Źródła
Przypisy