"Bacon - Export - Gniezno" S.A.
Nr. spółki 54
Siedziba spóki
Łódź
Branże
Spożywcza
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Siedziba zarządu
adres współczesny
-
adres dawny
Łódź, ul. Piotrkowska 135
Siedziba zarządu
adres współczesny
-
adres dawny
Łódź, ul. Karola 19
od: 06.02.1934
Oddział spółki w Bydgoszczy
adres współczesny
-
adres dawny
Bydgoszcz, ul. Gdańska 16
Oddział spółki w Gnieźnie
adres współczesny
Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 17
adres dawny
Gniezno, ul. Przy Rzeźni 1
Oddział spółki w Tczewie
adres współczesny
-
adres dawny
Tczew, ul. Kaszubska 7
Oddział spółki w Warszawie
adres współczesny
Warszawa, ul. Sierakowskiego 2
adres dawny
Warszawa, ul. Namiestnikowska 2
Oddział spółki w Grodzisku
adres współczesny
Grodzisk Wielkopolski
adres dawny
Grodzisk
Oddział spółki w Skalmierzycach
adres współczesny
Skalmierzyce
adres dawny
Skalmierzyce
Oddział w Łucku
adres współczesny
-
adres dawny
ul. Kolejowa
Siedziba zarządu
adres współczesny
-
adres dawny
Łódź, ul. Żwirki 19
Oddział spółki w Dubnie
adres współczesny
-
adres dawny
Dubno
Oddział w Bydgoszczy
adres współczesny
-
adres dawny
Bydgoszcz, ul. Maksymiliana Piotrkowskiego 12/14
od: 15.01.1936
Oddział w Warszawie
adres współczesny
-
adres dawny
Warszawa, ul. Waliców 11
od: 15.01.1936
Sąd rejestrowy i numer RHB
Łódź
RHB 1160
Bydgoszcz - oddział
RHB 371
Warszawa - oddział
RHB 9735
Data założenia przedsiębiorstwa
1927
Data podpisania
statutu
02.01.1932
Data zebrania założycielskiego
02.01.1932
Przedmiot działalności
Wyrób przetworów mięsnych i ich eksport oraz eksport produktów rolnych.
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie utworzenia został określony na kwotę 500.000 zł. Akcje miały nominalną wartość 1.000 zł i były wydane na okaziciela. W momencie utworzenia spółki kapitał został wpłacony w 1/4 wysokości.
Na mocy uchwały NWZA z dnia 15.12.1934 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 1.500.000 zł poprzez emisję 1.000 nowych akcji na okaziciela. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane.
od: 31.12.1934
W 1938 roku kapitał zakładowy wynosił 2 500 000 zł podzielonych na 2 500 na okaziciela o nominalnej wartości 1 000 zł.
Inne informacje
Spółka nabyła na potrzeby budowy zakładu nieruchomość o pow. 4,5398 ha we wsi Strakłów Ruski (gm. Dubno) od Jakuba Tereszczuka, Leontija Szewczuka i in.
Spółka powstała w celu i od razu po założeniu nabyła przedsiębiorstwo działające wcześniej pod firmą Bacon-Export-Gniezno z siedzibą w Bydgoszczy z oddziałami w Gnieźnie, Tczewie i Grodzisku Wielkopolskim na co wyraziło zgodę Organizacyjne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 2.01.1932 r.
W 1938 roku spółka zatrudniała 700 pracowników.
Spółka posiadała biuro sprzedaży w Nowym Yorku oraz przedstawicielstwa w Katowicach (ul. Słowackiego 24); Krakowie (ul. Świętego Jana 11); Łodzi (ul. Przejazd 4 m. 6); Wilnie (ul. Zawalna 16 m. 25). Ponadto firma posiadała zagraniczne przedstawicielstwa w Londynie, Paryżu, Hamburgu, Bremie.
Źródła
D
Przypisy