"Bismarckhütte" S.A.
Nr. spółki 171
Firmy spółki
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach, Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb
Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych S.A.
Siedziba spóki
Hajduki Wielkie
Katowice
Sąd rejestrowy i numer RHB
Królewska Huta
RHB 1
Katowice
RHB 1016
Źródła
Przypisy