"Gastronomja" S.A.
Nr. spółki 609
Firmy spółki
"Gastronomia" S.A.
Siedziba spóki
Poznań
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Grand Cafe Restaurant i siedziba zarządu spółki
adres współczesny
Poznań, pl. Wolności 18
adres dawny
Poznań, pl. Wolności 18
restauracja i kawiarnia "Belweder"
adres współczesny
Poznań, ul. Głogowska 14
adres dawny
Poznań, ul. Marszałka Focha 18
Restauracja "Pod Wiechą"
adres współczesny
Poznań, ul. 27 Grudnia 17/19
adres dawny
Poznań, ul. 27 Grudnia 19
"Ogród Strzelecki" - Zakład V
adres współczesny
Poznań, ul. Szelągowska 50
adres dawny
Poznań, Ogród Strzelecki
Sąd rejestrowy i numer RHB
Poznań
RHB 609
Data podpisania
statutu
23.12.1922
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Prowadzenie restauracji
Członkowie zarządu
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
Członkowie rady nadzorczej
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
od: 15.03.1923
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy ustalony przy założeniu spółki wynosił 60 mln marek polskich i podzielony był na 6.000 akcji o nominale 10.000 mkp. Z tej ilości 4.800 akcji zostało objętych po nominale, a 1.200 akcji po cenie 15.000 mkp. Akcje w ilości 2.000 pozostawały akcjami imiennymi, a pozostałe 4.000 sztuk zostało wystawionych na okaziciela. Akcje pierwszej emisji w całości zostały objęte przez założycieli.
od: 15.03.1923
Upadłość spółki
Inne informacje
Spółka przy założeniu przejęła przedsiębiorstwo spółki Zjednoczonych Pracowników Gastronomicznych sp. z o.o., w tym w szczególności prowadzone przez nie restauracje.
Do spółki należało pięć restauracji zlokalizowanych w Poznaniu: "Tivoli" przy ul. Wrocławskiej 38, "Grand Cafe Restaurant" przy pl. Wolności 18, "Belweder" przy ul. Marszałka Focha 18, "Pod Wiechą" przy ul. 27 Grudnia 19 i "Ogród Strzelecki" w Poznaniu - Szelągach
W formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwo powstało w dniu 1 stycznia 1920 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosił 450.000 marek. Inicjatorem powstania był Wincenty Pijarowski - prezes Związku Pracowników Gastronomicznych. Po założeniu spółka nabyła restauracje Ruhra przy ul. Wrocławskiej 38 i Szkolnej 5 w Poznaniu. W grudniu 1920 roku spółka nabyła kawiarnię - restaurację "Grand Cafe Restaurant", zwaną popularnie "Grandką" (ul. Wolności 18 w Poznaniu), a w lipcu 1921 roku z rąk niemieckich Hotel Reichshof w Królewskiej Hucie (Chorzów), który został przemianowany na Hotel Polski. Przejęcia restauracji jeszcze jako spółka z o.o. trwały także w 1922 roku, w kwietniu spółka nabyła w Poznaniu restaurację "Pod Wiechą" (ul. 27 Grudnia), zmieniając jej nazwę na "Gastronomia".
od: 01.01.1920
Źródła
Przypisy