"Gaz" Fabryki Gazów Przemysłowych S.A.
Nr. spółki 2525
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB 7090
Data zebrania założycielskiego
16.10.1929
Data rejestracji
spółki
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie utworzenia został określony na kwotę 1.500.000 zł (został w całości opłacony) i dzielił się na 15.000 akcji na okaziciela.
Przypisy