"Goniec Śląski" Towarzystwo Akcyjne
Nr. spółki 681
Firmy spółki
Księgarnia i Drukarnia Katolicka dawniej "Goniec Śląski" S.A.
Siedziba spóki
Katowice
Sąd rejestrowy i numer RHB
Katowice
RHB 302
Katowice
RHB 1716
Przypisy