"Materjał Budowlany" S.A.
Nr. spółki 992
Siedziba spóki
Poznań
Branże
Handel
Sąd rejestrowy i numer RHB
Poznań
RHB 439
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Zakup i sprzedaż materiałów budowlanych.
Założyciele
Członkowie zarządu
od: 21.05.1921
od: 21.05.1921
Członkowie rady nadzorczej
od: 21.05.1921
od: 21.05.1921
od: 21.05.1921
od: 21.05.1921
od: 21.05.1921
od: 21.05.1921
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy przy założeniu określony na 5.000.000 mkp podzielny na 5.000 akcji po 1.000 mkp, z czego połowa była imiennymi, a połowa na okaziciela.
Przypisy