"Rika" Towarzystwo Akcyjne Budowlane Reich i Kandziora
Nr. spółki 1451
Firmy spółki
Wielkopolskie Towarzystwo Budowlane "Rika" S.A.
Siedziba spóki
Bydgoszcz
Sąd rejestrowy i numer RHB
Bydgoszcz
RHB 152
Przypisy