"Żelazo i Stal" S.A.
Nr. spółki 2492
Siedziba spóki
Kraków
Branże
Handel
Data zatwierdzenia statutu
Przedmiot działalności
Prowadzenie handlu wszelkimi kruszcami, rudami i metalami, wyrobami hutniczymi, towarami metalowymi, narzędziami, maszynami, stalą i wyrobami ze stali, wszystkim co należy do wyrobów przemysłu metalurgicznego. Spółka może nabywać, dzierżawić i najmować nieruchomości na potrzeby działalności oraz przejmować udziały w przedsiębiorstwach mających podobne cele.
Założyciele
Bank Dyskontowy Warszawski S.A.
Akcyjny Bank Hipoteczny
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy wynosi 10.000.000 mkp i dzieli się na 20.000 akcji na okaziciela po 500 mkp
Zmiany treści statutu
Pierwotny statut spółki zatwierdzony przez MPiH oraz S w dniu 24.01.1921 został opublikowany w MP 29/1921.
Przypisy