Radomska Fabryka Chemiczna S.A.
Nr. spółki 1439
Firmy spółki
Fabryka Wyrobów Emaliowanych i Ocynkowanych "Radom" S.A.
Siedziba spóki
Warszawa
Radom
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB XLI 6056
Radom
RHB 387
Inne informacje
Postanowienie MPiH oraz S z 1.08.1928 r. o wyrażeniu zgody na zmianę firmy spółki zawiera oczywisty błąd. Zatwierdzone nowe brzmienie firmy to: Fabryka Wyrobów Emaliowanych i Cynkowanych "Radom" S.A., tymczasem już z kolejnego akapitu tego postanowienia, jak i późniejszych publikacji wynika, że w rzeczywistości firma winna brzmieć: "Fabryka Wyrobów Emaliowanych i Ocynkowanych "Radom" S.A.
Przypisy