Śląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Nr. spółki 1718
Siedziba spóki
Katowice
Sąd rejestrowy i numer RHB
Katowice
RHB 951
Data podpisania
statutu
29.10.1927
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Prowadzenie komunikacji lotniczej w kraju i zagranicą, zwłaszcza przewóz osób, poczty i towarów w ramach koncesji lub na podstawie zawartych z innymi towarzystwami lotniczymi umów.
Założyciele
Skarb Śląski
Magistrat miasta Katowic
Gmina miejska Królewska Huta
Powiat Katowicki
Powiat Świętochłowicki
Powiat Rybnicki
Członkowie zarządu
Członkowie rady nadzorczej
od: 12.06.1928
od: 12.06.1928
od: 12.06.1928
od: 12.06.1928
od: 12.06.1928
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie założenia został ustalony na kwotę 920.000 zł i został podzielony na 920 akcji na okaziciela po 1.000 zł.
Likwidacja spółki
Wykreślenie spółki
Przypisy