Spółka Akcyjna Fabryki Kos Possehla w Nowowilejce
Nr. spółki 1557
Firmy spółki
Wileńskie Zakłady Przemysłu Drzewnego dawniej Possehla S.A. w Nowej Wilejce
Siedziba spóki
Nowowilejka
Inne informacje
Zmiana firmy spółki została zatwierdzona postanowieniem MPiH oraz S z dnia 17.11.1924 r.
Przypisy