Starogardzka Fabryka Mebli S.A.
Nr. spółki 1648
Siedziba spóki
Starogard
Branże
Drzewny
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Fabryka mebli
adres współczesny
-
adres dawny
Starogard, ul. Kościuszki 115 - 117
Sąd rejestrowy i numer RHB
Starogard
RHB 30
Data podpisania
statutu
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Fabrykacja mebli i handel nimi
Członkowie zarządu
Członkowie rady nadzorczej
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
od: 29.09.1922
Zmiany kapitału
Przy powstaniu spółki kapitał zakładowy został określony na kwotę 40.000.000 mkp i dzielił się na 40.000 akcji każda po 1.000 mkp. Kapitał został w całości opłacony gotówką po założeniu, przy czym akcje były obejmowane po 125% wartości nominalnej.
od: 29.09.1922
Akcje zostały objęte przez dwa banki: Bank Przemysłowców Towarzystwo Akcyjne oraz Polski Bank Komisowy Towarzystwo Akcyjne, po czym banki te proponowały odsprzedaż części akcji zainteresowany, ale już po cenie 135% wartości nominalnej.
Giełdy
Poznań
Inne informacje
Niezwykle intrygujący sposób podawania wielkości produkcji. Spółka w początkach swego istnienia wytwarzała 2-3 wagony (sic!) mebli tygodniowo. W tym okresie spółka zatrudniała 120 pracowników i dysponowała mocą silników 70 KM.
Wymiana akcji markowych na złotowe następowała w proporcji 20.000 akcji markowych za jedną akcję złotową.
W 1923 roku reklama spółki wskazuje już, że przy 150 zatrudnionych osobach produkcja tygodniowa wynosiła 4 wagony mebli. Spółka w tym czasie dysponowała przeszło 40 maszynami. Na prezentowanym wizerunku fabryki przy zakładzie działa tartak. Spółka specjalizowała się w produkcji szaf, szyfonierek, łóżek, stołów i gzymsów do firan.
Spółka przy założeniu przejęła działającą wcześniej w Starogardzie fabrykę mebli firmy Martin Neustadt.
Źródła
Przypisy