Towarzystwo Akcyjne Warszawskiego Biura Architektoniczno - Budowlanego "I. Pianko"
Nr. spółki 1860
Firmy spółki
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB 592
Źródła
Przypisy