Towarzystwo Kinematograficzne Aurora - Film S.A.
Nr. spółki 2518
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB LX 8636
Data rejestracji
spółki
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki został ustalony na kwotę 350.000 zł i podzielony został na 350 akcji na okaziciela. Na poczet kapitału zostało wpłaconych 87.500 zł i wobec wszczętej wkrótce likwidacji spółki należy się spodziewać, iż kapitał nie został uzupełniony do pełnej wysokości. Brak jest jakiejkolwiek wzmianki o takowym. Wobec braku pełnej wpłaty na kapitał zgodnie z obowiązującymi przepisami akcje nie mogły być wydane, co najwyżej mogły pojawić się świadectwa tymczasowe.
Likwidacja spółki
Przypisy