Towarzystwo Przemysłowo - Handlowe "Kutnowianka" S.A.
Nr. spółki 2051
Siedziba spóki
Kutno
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Adres Zarządu
adres współczesny
-
adres dawny
Kutno, ul. Nowy Rynek 37
Sąd rejestrowy i numer RHB
Włocławek
RHB 61
Data zatwierdzenia statutu
09.05.1923
Data zebrania założycielskiego
07.07.1923
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Celem spółki jest nabycie i dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa pod firmą Stowarzyszenie „Kutnowianka" w Kutnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego towarami i artykułami codziennej potrzeby i użytku, materiałami opałowymi i budowlanymi zarówno na własny rachunek, jako też i komisowo, zakładanie, nabywanie i prowadzenie zakładów handlowych i przemysłowych, warsztatów i fabryk wyrobów włókienniczych, konfekcyjnych, galanteryjnych, branie udziału w innych przedsiębiorstwach handlowo-przemysłowych w zakresie działalności spółki oraz popieranie przemysłu i handlu krajowego.
Członkowie zarządu
Członkowie rady nadzorczej
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
Członkowie komisji rewizyjnej
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
od: 10.08.1923
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy ustalono na 250.000.000 mkp i podzielono na 25.000 akcji imiennych po 10.000 mkp. Kapitał został w całości opłacony. Akcje mogły należeć wyłącznie do chrześcijan, względnie do podmiotów które należały do chrześcijan.
Inne informacje
Stowarzyszenie "Kutnowianka" w Kutnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była poprzedniczką spółki akcyjnej była zarejestrowana w RHB prowadzonym przez Sąd Okręgowy we Włocławku pod numerem 44.
Przypisy