Zakłady Rolniczo - Przemysłowe Ziemi Kutnowskiej S.A.
Nr. spółki 2425
Siedziba spóki
Kutno
Sąd rejestrowy i numer RHB
Włocławek
RHB 79
Inne informacje
Spółka jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem rozpoczęła budowę młyna w Kutnie, który miał mieć zdolność przemiału dziennego 3 wagonów żyta i 1 wagonu pszenicy z możliwością podwojenia przemiału po rozbudowie. Oprócz młyna miały powstać silosy o pojemności 200 wagonów zboża wraz z urządzeniami do suszenia zboża, łuskarnią grochu i przerobem kasz. Na potrzeby młyna odpowiednie maszyny były już nabyte, a sam młyn miał zostać ukończony do końca sezonu letniego 1924 roku. Ogólny koszt budowy młyna miał wynosić 110.000 dolarów. Budowę młyna prowadziła Spółka Akcyjna Handlu Ziemiopłodami w Warszawie.
Przypisy