Zemelny Bank Hipoteczny S.A. / Ziemski Bank Hipoteczny S.A.
Nr. spółki 2443
Siedziba spóki
Lwów
Sąd rejestrowy i numer RHB
Lwów
RHB I 28
Lwów
RHB 1837
Data zatwierdzenia statutu
06.04.1909
Przypisy