Ziemskie Towarzystwo Parcelacyjne S.A.
Nr. spółki 2447
Siedziba spóki
Lwów
Sąd rejestrowy i numer RHB
Lwów
RHB XII 1753
Przypisy