Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych S.A.
Nr. spółki 2551
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB XLII 6211
Przypisy