Zjednoczone Ekspedycyjne Domy Handlowe S.A.
Nr. spółki 2453
Firmy spółki
"Spedom" Zjednoczone Ekspedycyjne Domy Handlowe S.A.
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB IV 465
Warszawa
RHB XXXIII 5188
Przypisy