Zjednoczone Fabryki Przeróbki Drzewa "B. Bystrzycki" S.A.
Nr. spółki 2457
Siedziba spóki
Orzechowo
Branże
Drzewna
Sąd rejestrowy i numer RHB
Września
RHB 7
Data podpisania
statutu
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Eksploatacja terenów leśnych, przeróbka drzewa oraz kupno i sprzedaż drzewa i wyrobów drzewnych.
Członkowie zarządu
od: 18.12.1923
Członkowie rady nadzorczej
od: 18.12.1923
od: 18.12.1923
od: 18.12.1923
od: 18.12.1923
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy przy założeniu spółki został określony na kwotę 250.000.000 mkp i podzielony został na 1.500 akcji po 100.000 mkp każda i 2.000 akcji po 50.000 mkp każda. Wszystkie akcji były na okaziciela. Akcje I emisji objęli w całości założyciele spółki.
Inne informacje
Ogłoszenia spółki miały być publikowane w Monitorze Polskim.
Przypisy