Zjednoczony Górnośląski Przemysł Spirytusu i Likierów S.A.
Nr. spółki 2468
Firmy spółki
"Górnosprit" Zjednoczony Górnośląski Przemysł Spirytusu i Likieru S.A.
Siedziba spóki
Królewska Huta
Sąd rejestrowy i numer RHB
Królewska Huta
RHB 115
Przypisy